BAN CHỦ NHIỆM KHOA QLĐĐ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QLĐĐ
Ngày đăng: 30/01/2024 09:13:00:AM | 38
 Mục lục bài viết

  1. TS. Trần Thanh Hùng

  Trưởng khoa

  Chuyên môn: Quản lý đất đai

  Email: tthung@hcmunre.edu.vn

  2. TS.  Lê Văn Tình

  P. Trưởng khoa

  Chuyên môn: Trắc địa, bản đồ

  Email: lvtinh@hcmunre.edu.vn