Tổng quan Viện NCPTBV

Tổng quan Viện NCPTBV
Ngày đăng: 26/06/2023 16:14:00:PM | 44
 Mục lục bài viết

  I. THÔNG TIN CHUNG

  • Tên tiếng Việt: Viện nghiên cứu Phát triển bền vững.
  • Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Research Institute for Sustainable Development.
  • Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: RISD
  • Người đại diện: PGS. TS. Lê Trung Chơn  – Chức vụ: Phó viện trưởng phụ trách
  • Trụ sở chính: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08-38443006
  • Fax: 08-3844 9474
  • Email: vncptbv@hcmunre.edu.vn
  • Website: http://risd.hcmunre.edu.vn/

  II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  Viện nghiên cứu Phát triển bền vững là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 2186/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; Quyết định số 127/QĐ-TĐHTPHCM ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc Quy chế định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Phát triển bền vững và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-1536 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  Viện nghiên cứu Phát triển bền vững hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ sau:

  1. Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

  a) Xây dựng chiến lược, định hướng nghiên cứu và đào tạo liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường bền vững cho Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

  b) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc về khoa học cơ bản và các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bao gồm: Khí tượng; Thủy văn; Tài nguyên nước; Môi trường; Đo đạc; Bản đồ; Quản lý đất đai; Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin và Viễn thám; Kinh tế tài nguyên và Môi trường; Địa chất, khoáng sản; Quản lý biển và hải đảo; Năng lượng tái tạo; Biến đổi khí hậu; Phát triển bền vững và các lĩnh vực khác có liên quan đến lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý, thăm dò, đánh giá, khai thác, chế biến tài nguyên, bảo vệ môi trường. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

  c) Đề xuất các hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường bền vững cho sinh viên và giảng viên.

  d) Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

  e) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

  2. Công tác đào tạo: 

  a) Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, liên kết đào tạo sau đại học về tài nguyên và môi trường theo hướng bền vững. Phối hợp với các khoa liên quan, đào tạo nhân lực cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển bền vững trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

  b) Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận/ đồ án tốt nghiệp đại học, sau đại học cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển bền vững trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

  b.1. Lĩnh vực môi trường

  • Tư vấn môi trường: lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cho các dự án, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, thủ tục nghiệm thu môi trường cho các công trình xử lý chất thải, giấy đăng ký xả thải, đăng ký chủ nguồn thải cho các dự án.
  • Tư vấn về cung cấp thông tin như tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, nông nghiệp, đô thị vì phát triển bền vững.
  • Thiết kế, lập dự án, thi công, lắp đặt và chuyển giao công nghệ các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, tiếng ồn và chất thải rắn.
  • Khảo sát, đo đạc và đánh giá chất lượng môi trường nước, nước thải, không khí, khí thải, tiếng ồn, độ rung và môi trường đất.
  • Xây dựng chiến lược, quy hoạch môi trường, các chương trình môi trường khác, và lập dự án đầu tư cho các tỉnh, thành phố.
  • Xây dựng các phương án giảm thiểu, quản lý, triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, kiểm toán năng lượng, kiểm toán môi trường cho các doanh nghiệp.
  • Xây dựng các phần mềm tin học tính toán lan truyền chất thải trong môi trường nước, không khí, đất và các ứng dụng khác phục vụ cho việc quy hoạch, dự báo và phòng ngừa ô nhiễm.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và hệ thống thông tin môi trường phục vụ cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và kiểm soát ô nhiễm.

  b.2. Lĩnh vực Khí tượng – Thủy văn – Tài nguyên nước

  • Khảo sát, đo đạc, tính toán, chỉnh lý tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ cho điều tra cơ bản cho các dự án;
  • Đánh giá trữ lượng tài nguyên nước;
  • Điều tra khai thác và đánh giá trữ lượng nước dưới đất;
  • Khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

  b.3. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

  • Đào tạo các chuyên đề về lĩnh vực môi trường (Luật Môi trường, Phân tích chất lượng môi trường, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải, kiểm toán môi trường, Sản xuất sạch hơn, các hệ thống quản lý…)
  • Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực địa chất: bảo trì vận hành giếng và kỹ thuật khoan, tin học ứng dụng trong địa chất, thí nghiệm viên, kỹ thuật viên.

  b.4. Các lĩnh vực khác thuộc ngành Tài nguyên - môi trường

  Các điều khoản khác sẽ được ban hành tùy thuộc vào nhu cầu thực tế

  IV. NHÂN SỰ

  1. Lãnh đạo Viện:

  PGS. TS Lê Trung Chơn

  Phó Viện trưởng phụ trách

  Quản lý toàn bộ công tác tuyển sinh và  đào tạo sau đại học, tài chính, nhân sự, hệ thống thông tin

  PGS. TS Đinh Thị Nga

  Phó Viện trưởng

  Quản lý cơ sở vật chất, NCKH, phòng TN trung tâm, công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

   

  Cố vấn: GS. TS Phan Đình Tuấn

  2. Bộ phận quản lý đào tạo SĐH

  - TS. Trần Tuyết Sương, phụ trách học vụ

  - ThS. Nguyễn Phan Hoài Vũ, phụ trách giáo vụ và dữ liệu

  - ThS. Mai Thị Mỹ Nhân, phụ trách tuyển sinh và thư ký tổng hợp

  - CN. Trương Tấn Hùng, phụ trách công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng

  3. Phòng Thí nghiệm trung tâm

  - ThS. Phan Đình Đông

  - ThS. Nguyễn Trung Hiệp 

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra