TS. Huỳnh Thiên Tài - Phó Trưởng khoa

TS. Huỳnh Thiên Tài - Phó Trưởng khoa
Ngày đăng: 18/07/2023 09:46:00:AM | 20
 Mục lục bài viết

    Tiến sĩ Huỳnh Thiên Tài- P. Trưởng khoa KHĐC là chuyên gia trẻ trong lĩnh vực Hóa học của Nhà Trường

    Tiến sĩ Tài đã nhận được nhiều bằng sáng chế trong và ngoài nước về lĩnh vực hóa ứng dụng, ...