Trung tâm giáo dục thường xuyên - Giới thiệu

Trung tâm giáo dục thường xuyên - Giới thiệu
Ngày đăng: 01/06/2023 06:27:00:AM | 46
 Mục lục bài viết

  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (TTGDTX) được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-TĐHTPHCM ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

  + Tên đơn vị: Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

  + Địa chỉ: Phòng B2016, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;

  + Điện thoại: 0283 9910248

  + Email: ttgdtx@hcmunre.edu.vn

  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  1. Chức năng

  - Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường và xã hội;

  - Quản lý, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ về ngành và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các ngành lĩnh vực khác theo nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

  - Quản lý đào tạo, bồi dưỡng các khóa học của Nhà trường đồng thời phối hợp với các đơn vị khác thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng.

  - Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng.

  - Thực hiện công tác dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực làm cơ sở cho các đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển quy mô, loại hình, ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng.

  1. Nhiệm vụ

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn;

  - Tổ chức công tác chiêu sinh các khóa học theo chương trình đào tạo ngắn hạn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép;

  - Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận ngắn hạn các đơn vị chuyên môn;

  - Quản lý học viên và các loại hồ sơ của các khóa đào tạo, bồi dưỡng;

  - Dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của các đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ các phòng chức năng xây dựng kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn về quy mô ngành nghề, chỉ tiêu đào tạo chiêu sinh và quảng bá hình ảnh về Nhà trường.

  - Chủ trì tổ chức liên kết đào tạo với các đơn vị có chức năng trong và ngoài Trường trong việc đào tào, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm; kiến thức, kỹ năng quản lý, trình độ lý luận chính trị và các kiến thức, kỹ năng khác cho công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường;

  - Được quyền đại diện Trường ký hợp đồng với các cơ quan, cá nhân có tư cách pháp nhân và đủ các điều kiện để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà pháp luật cho phép;

  - Liên kết với các địa phương, các tổ chức, cá nhân, các cơ sở Giáo dục đào tạo trong việc điều tra nhu cầu đào tạo, khai thác nguồn mở lớp, hợp tác đào tạo;

  - Quản lý và cấp chứng chỉ, chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo,bồi dưỡng, tập huấn theo quy định;

  - Thực hiện báo cáo thường kỳ, đột xuất các mặt hoat động của Trung tâm theo quy định của Nhà trường;

  - Cập nhật và quản lý thông tin của Trung tâm trên Website của Trường; quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được trường giao; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dưng, phát triển Nhà trường;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

  3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra