Triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 02 năm 2023

Triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 02 năm 2023
Ngày đăng: 23/11/2023 09:31:00:AM | 27
 Mục lục bài viết

  Thực hiện Thông báo số 669/TB-TĐHTPHCM ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ khoá 6 - đợt 02 năm 2023;

  Thực hiện Quyết định số 1175/QĐ-TĐHTPHCM ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 02 năm 2023;

  Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2023 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh Sau đai học như sau:

  1. Thành phần: Thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học theo Quyết định số 1175/QĐ-TĐHTPHCM nêu trên.

  2. Thời gian: 07h15 ngày 25/11/2023

  - 7h15: Thí sinh có mặt tại phòng thi (xem chi tiết tại đây).

    +Phòng thi số 1 (B.301)

    +Phòng thi số 2 (B.302)

    +Phòng thi số 3 (B.307)

    +Phòng thi số 4 (B.308)

    +Phòng thi số 5 (B.305)

  - 7h30: Phổ biến Quy chế tuyển sinh Sau đại học và hướng dẫn thí sinh làm bài thi.

  - 8h30: Thi môn Tiếng Anh (Thời gian thi 120 phút).

  3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm và viết đối với môn Tiếng Anh.

  4. Hội đồng thi đề nghị thí sinh khi tham dự kỳ thi phải mang theo:

  + Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh hợp lệ.

  + Bút chì và gôm để làm phần thi trắc nghiệm. Bút mực xanh hoặc đen để làm bài thi tự luận

  Để thường xuyên cập nhật thông tin, đề nghị các thí sinh truy cập trang Website của Trường tại: http://risd.hcmunre.edu.vn/tintuc/trung-tam-nghien-cuu-phat-trien-ben-vung/thong-bao

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật