Tổng quan - Khảo thí

Tổng quan - Khảo thí
Ngày đăng: 30/10/2023 08:11:00:AM | 33
 Mục lục bài viết

  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  PHÒNG KHẢO THÍ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

  (Quyết định 142/QĐ-TĐHTPHCM ngày 09 tháng 02 năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục)     Xem chi tiết >>

  III. NHÂN SỰ

  Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Phụng

  Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Lệ Hoa

  Phó Trưởng phòng:  Vũ Đình Khởi

  Chuyên viên:

  1. ThS. Nguyễn Thị Minh Thanh

  2. CN. Nguyễn Thị Huy

  3. CN. Trần Quang Vinh

  4. CN. Vũ Thị Xoan

  6. CN. Lê Thị Minh Trang

  7. ThS. Lê Minh Lưu

  8. CN. Phan Đình Vũ

  9. ThS. Nguyễn Công Cường

  IV. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

  1. Bộ phận Đảm bảo chất lượng: Phòng B104, Trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, TP.HCM – SĐT: (028) 39911835

  2. Bộ phận Khảo thí: Phòng A204, Trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, Tp.HCM – SĐT: (028) 39914232

  3. Bộ phận Thanh tra giáo dục: Phòng B108, Trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P1, Q. Tân Bình, TP. HCM

  Vv quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục .pdf    Xem chi tiết >>

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật