[Hội thảo] - “Đổi mới phương pháp giảng dạy và tư liệu dạy và học, định hướng đào tạo đại học và sau đại học lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường thích ứng hội nhập và kỹ thuật số”

[Hội thảo] - “Đổi mới phương pháp giảng dạy và tư liệu dạy và học, định hướng đào tạo đại học và sau đại học lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường thích ứng hội nhập và kỹ thuật số”
Ngày đăng: 30/05/2023 17:37:00:PM | 54
 Mục lục bài viết

  Nội dung Hội nghị:

  Hội nghị gồm các chủ đề chính sau đây:

  - Đổi mới phương pháp giảng dạy học, tài liệu, sách giáo trình, cho bậc đại học và sau đại học thích ứng theo hướng hội nhập và ứng dụng kỹ thuật số vào lĩnh vực môi trường;

  - Định hướng đào tạo theo hướng hội nhập và ứng dụng kỹ thuật số vào lĩnh vực môi trường;

  - Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0;

  - Vật liệu và năng lượng sạch;

  - Các lĩnh vực khác có liên quan đến Tài Nguyên và Môi Trường.

  Thời gian và địa điểm:

  - Thời gian (dự kiến): ngày 07 tháng 10 năm 2022

  - Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

  Thông báo đăng trên website: https://stf.hcmunre.edu.vn/ 

  Tóm tắt bài viết không quá 150 từ để xác nhận nộp bài, viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (gồm 03- 05 từ khóa) và gửi về cho ban tổ chức trước ngày 15/06/2022.

  Cuối báo cáo xin ghi rõ các thông tin của tác giả chính: Họ và tên, Chức danh khoa học, Học vị, Tên cơ quan đang công tác, Địa chỉ, Số điện thoại và Email để Ban tổ chức liên hệ. -

  Hình thức nộp bài:

  Tác giả đăng nhập và nộp bài qua link https://stf.hcmunre.edu.vn/dang-ky-gui-bai hoặc gởi trực tiếp qua email hnkmt2022@hcmunre.edu.vn;

  - Ban tổ chức Hội nghị gửi kết quả chọn bài viết cho tác giả trước ngày 30/06/2022.

  - Tác giả có bài được lựa chọn gửi toàn văn bài viết trước ngày 31/08/2022. Toàn văn bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Chủ đề thư gửi ghi rõ: Tên tác giả chính – Hội nghị KMT2022.

  Lệ phí tham dự Hội nghị:

  - Phí tham gia Hội nghị: Miễn phí;

  - Phí đăng tải (tùy thuộc vào tạp chí, kỷ yếu);

  - Chi phí đi lại và lưu trú của đại biểu tham dự: Do cơ quan cử đi chi trả hoặc cá nhân tự túc

  Những bài báo khoa học có chất lượng cao được tuyển chọn dự kiến công bố trong trên tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

  Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  Ban Thư ký hội nghị Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

  Điện thoại: 0938592234

  Email: hnkmt2022@hcmunre.edu.vn;

  Ban tổ chức Hội nghị trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm.

  Trân trọng kính chào./.

  Thông tin chi tiết theo Thông báo đính kèm tại đây

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật