Tiếp nhận sách tặng từ ThS. Phạm Xuân Tới

Tiếp nhận sách tặng từ ThS. Phạm Xuân Tới
Ngày đăng: 01/12/2023 13:02:00:PM | 21
 Mục lục bài viết

  Thư viện Trường vừa tiếp nhận 02 tựa sách (5 bản/tựa sách) chuyên khảo thuộc lĩnh vực kinh tế với tựa đề

  - Hành vi ra quyết định của tổ chức: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Bình Dương Việt Nam;

  - Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Cà Mau.

  từ Thạc sĩ Phạm Xuân Tới- Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính (HCMUNRE), thành viên nhóm tác giả gửi tặng.

  Hy vọng 2 tựa sách chuyên khảo này sẽ cung cấp thêm kiến thức, hỗ trợ học tập cho các bạn sinh viên.

  Thay mặt các bạn sinh viên, Thư viện trường trân trọng cảm ơn ThS. Phạm Xuân Tới và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thạc sĩ trong thời gian tới.

  Trung tâm TT-TV

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật