THƯ NGỎ VỀ VIỆC ỦNG HỘ CHO VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HỌC CỦA HCMUNRE CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 NĂM 2021

THƯ NGỎ VỀ VIỆC ỦNG HỘ CHO VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HỌC CỦA HCMUNRE CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 NĂM 2021
Ngày đăng: 21/08/2021 19:59:00:PM | 81
 Mục lục bài viết

  - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và những tác động tiêu cực của dịch bệnh đến đời sống viên chức, người lao động và người học, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã thành lập Tổ hỗ trợ viên chức, người lao động và người học tại Nhà trường trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch theo Quyết định số 663/QĐ-TĐHTPHCM ngày 17 tháng 08 năm 2021.
  - Nhà trường mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các nguồn lực xã hội để chung tay cùng Nhà trường chăm lo kịp thời đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động và người học của Nhà trường trong thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19.
  - Mọi sự ủng hộ cho các trường hợp là viên chức, người lao động và người học của Nhà trường chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 vui lòng gửi về:
  + Đối với nguồn ủng hộ bằng hiện vật: vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thị Mỹ Loan, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên, số điện thoại 0907.985.749.
  + Đối với nguồn ủng hộ bằng hiện kim: vui lòng liên hệ và chuyển vào tài khoản cá nhân của anh Nguyễn Bá Khoa, Thủ quỹ Công đoàn Cơ sở trường, số điện thoại 0932.151.932.
  * Tên tài khoản: NGUYEN BA KHOA.
  * Số tài khoản: 9990932151932.
  * Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
  * Nội dung chuyển khoản: tên người ủng hộ và mục đích ủng hộ.