THƯ NGỎ VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG MÙA HÈ XANH 2018