THÔNG TIN VỀ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (ĐIỂM SÀN) XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018

THÔNG TIN VỀ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (ĐIỂM SÀN) XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018
Ngày đăng: 28/07/2018 18:23:00:PM | 56
 Mục lục bài viết

    Ngày 16/7/2018, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh (DTM) chính thức công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học năm 2018 theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 và kết quả học tập ở bậc học trung học phổ thông (học bạ) đối với tất cả các ngành đào tạo Đại học chính quy.
    Theo đó, ngưỡng điểm xét tuyển của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh được xác định theo phương thức sử dụng điểm thi THPT quốc gia 2018 là 15 điểm và đối với phương thức sử dụng học bạ là 18 điểm.