THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO "XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG" NĂM 2022

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO "XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG" NĂM 2022
Ngày đăng: 01/12/2022 19:47:00:PM | 90
 Mục lục bài viết

  Sáng ngày 01/12/2022 tại Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học "Xây dựng chương trình đào tạo lĩnh vực Môi trường tại các Trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường". Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM (HCMUNRE). Chủ trì Hội thảo là TS. Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
  Tại điểm cầu Hà Nội, Hội thảo có sự hiện diện của:
  - Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  - Lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  - Lãnh đạo và các giảng viên hoạt động trong lĩnh vực Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
  - Các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực Môi trường tại Hà Nội. 
  - Về phía HCMUNRE có sự tham dự của:
  + PGS.TS. Huỳnh Quyền - Hiệu trưởng Nhà trường.
  + PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà - Trưởng Khoa Môi Trường.

  Tại điểm cầu TP.HCM, Hội thảo có sự hiện diện của:
  - PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
  - GS.TS. Phan Đình Tuấn - Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường.
  - PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn - Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường.
  - PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân - Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ đối ngoại.
  - PGS.TS. Đinh Thị Nga - Viện nghiên cứu phát triển bền vững.
  - TS. Nguyễn Lữ Phương - Phó Trưởng Khoa Môi Trường.
  - Lãnh đạo các phòng chức năng của Nhà trường.
  - Các giảng viên hoạt động trong lĩnh vực Môi trường tại TP.HCM.

  Ngoài ra còn có các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và giảng viên tham dự Hội thảo với hình thức trực tuyến.

  Hình ảnh các đại biểu tham dự và thảo luận trong Hội thảo tại điểm cầu HCMUNRE

  Hình ảnh các đại biểu tham dự và thảo luận trong Hội thảo tại điểm cầu HCMUNRE

  Hình ảnh các đại biểu tham dự và thảo luận trong Hội thảo tại điểm cầu HCMUNRE

  Hình ảnh các đại biểu tham dự và thảo luận trong Hội thảo tại điểm cầu HCMUNRE

  Hình ảnh các đại biểu tham dự và thảo luận trong Hội thảo tại điểm cầu HCMUNRE

  Hình ảnh các đại biểu tham dự và thảo luận trong Hội thảo tại điểm cầu HCMUNRE

  Hình ảnh các đại biểu tham dự và thảo luận trong Hội thảo tại điểm cầu HCMUNRE

  Hình ảnh các đại biểu tham dự và thảo luận trong Hội thảo tại điểm cầu HCMUNRE