THÔNG TIN VỀ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2018 (PHƯƠNG THỨC 1 VÀ PHƯƠNG THỨC 2)

THÔNG TIN VỀ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2018 (PHƯƠNG THỨC 1 VÀ PHƯƠNG THỨC 2)
Ngày đăng: 06/08/2018 16:51:00:PM | 71
 Mục lục bài viết

    Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2018 đối với phương thức 1 (dựa trên kết quả thi THPT quốc gia):

    Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2018 đối với phương thức 2 (dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT quốc gia):