THÔNG BÁOTHỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC THU TIỀN VÀ DS HỌC GHÉP - HỌC KỲ I NĂM 2023 -2024