Thông báo xét tuyển đại học chính quy theo phương thức căn cứ kết quả học tập THPT năm 2023 – Bổ sung đợt 3