Thông báo xét tuyển đại học chính quy theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023- Đợt 2

Thông báo xét tuyển đại học chính quy theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023- Đợt 2
Ngày đăng: 23/06/2023 08:57:43:AM | 122
 Mục lục bài viết

    Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển ĐHCQ năm 2023 căn cứ vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2023.

    – Thời gian đăng ký xét tuyển trực tiếp: từ ngày 19/06/2023 đến 21/07/2023 ( trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ).

    Mẫu đăng ký xét tuyển ĐGNL 

    Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, cuống vé và văn bảnCó thể là hình ảnh về bản thiết kế và văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về bản thiết kế và văn bảnCó thể là hình minh họa về bản thiết kế và văn bản cho biết 'STT Tên ngành/ nhóm ngành chỉ tạm tính HK1 tuyển Đơn giá tạm tín chỉ Thành tiền 18 2023- 2024) Công nghệ kỹ thuật hóa học nghệ Nhà trường 13 566.000 7.358.000 1 566.000 dụng mức phí ngày tháng vái cơ SỞ giáo hỗ trợ quản phí miễn, giảm giáo dục, đào tạo. trình học phi cho từng năm theo của quy chế thuộc thông giáo dục quá‘c dân phí tập; dịch vụ rong vực Vụ GDĐH TCCB GDĐT TNMT b/c); Phó -Công trên rường; êb/c); TUYỄN TỊCH INGUYỆN thông điện TRƯỞNG Huỳnh'

    Bài viết nổi bật