Thông báo v/v học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) năm học 2022-2023

Thông báo v/v học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) năm học 2022-2023
Ngày đăng: 07/06/2023 15:02:13:PM | 144
 Mục lục bài viết

  Thực hiện kế hoạch của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo tổ chức học môn GDQP-AN cho sinh viên đại học Khóa 11 đại học chính quy như sau:

  1. Học phần lý thuyết ( học phần 1 và 2 – học online)

  -  Thời gian: từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 17/06/2023

  - Sinh viên được cấp tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập websie: https://truongquansuquankhu7.vnlms.vn

  Lưu ý: Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được Trung tâm Giáo dục QP-AN Quân khu 7 cung cấp sau và thông báo trên websie Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Sinh viên theo dõi website Trường để biết thêm chi tiết.

  2. Học phần thực hành (học phần 3 và 4 – Học trực tiếp)

  - Thời gian: từ ngày 19/06/2023 đến ngày 30/06/2023

  - Địa điểm học: Trung tâm GDQP-AN – Trường Quân sự Quân khu 7, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

  - Sinh viên mang theo vật dụng cá nhân theo yêu cầu, có mặt đầy đủ và đúng giờ tại Trung tâm GDQP-AN – Trường Quân sự Quân khu 7 vào lúc 7 giờ sáng ngày 19/06/2023.

  - Trong suốt thời gian học sinh viên phải chấp hành tốt nội quy, quy định của Trung tâm.

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật