Thông báo v/v đăng ký học lại học kỳ Hè trên phần mềm quản lý đào tạo

Thông báo v/v đăng ký học lại học kỳ Hè trên phần mềm quản lý đào tạo
Ngày đăng: 07/06/2023 15:04:29:PM | 40
 Mục lục bài viết

  Phòng Đào tạo mở đăng ký học phần cho sinh viên các khóa 08, 09, 10, 11ĐH có nhu cầu học lại các học phần chưa đạt và học cải thiện các học phần.

  Thời gian đăng ký học phần: từ 8h00 ngày 22/05/2023 đến hết ngày 31/05/2023

  Sinh viên đăng ký học phần vui lòng làm theo hướng dẫn đính kèm.

  Sau thời gian đăng ký, sinh viên theo dõi thông báo của các Khoa về việc đóng học phí các học phần đã đăng ký.

  Thời gian học tập và thi kết thúc: từ 10/07/2023 đến 28/08/2023.

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật