THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN NGUỒN CHO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG DÂN TÍCH CỰC DOANH NGHIỆP XÃ HỘI