THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC LỚP 03ĐHQLMT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC LỚP 03ĐHQLMT
Ngày đăng: 30/06/2018 11:02:00:AM | 19
 Mục lục bài viết

    Theo như thông báo của Cô Nguyễn Thị Vân Hà và Thầy Thái Phương Vũ, Bộ môn Quản lý Môi trường sẽ tiến hành cho Quý Thầy Cô đăng ký tên đề tài luận văn tốt nghiệp cho sinh viên các lớp 03ĐHQLMT mà Quý Thầy Cô chọn hướng dẫn kể từ ngày thứ bảy 30/06/2018.
    Quý Thầy Cô vui lòng đăng nhập vào đường link sau đây để tiến hành đăng ký online:
    https://goo.gl/forms/NxrpoOG5nIlQB5J72
    Những trường thông tin về họ tên, điện thoại, địa chỉ email của Giảng viên hướng dẫn và tên đề tài đăng ký là bắt buộc, kính mong Quý Thầy Cô điền vào đầy đủ. Còn những trường thông tin về họ tên, lớp và MSSV của Sinh viên thực hiện Quý Thầy Cô có thể để trống cũng được.
    Do mỗi sinh viên chỉ được thực hiện một đề tài duy nhất, nên Quý Thầy Cô vui lòng đăng ký mỗi tên đề tài một lần, không đăng ký một tên đề tài nhiều lần.