THÔNG BÁO VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Ngày đăng: 26/05/2018 11:03:00:AM | 61
 Mục lục bài viết

  Căn cứ quyết định số 1476/QĐ-BGDĐT, ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018;
  Thực hiện công tác phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Cà Mau;
  Thực hiện đăng ký số lượng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi nhận được phân bổ số lượng Cán bộ, Giảng viên tham gia công tác thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Cà Mau;
  Nhà trường thông báo đến các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách kèm theo phải thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Cà Mau thời gian cụ thể như sau:
  - 8 giờ thứ sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018, tập huấn quy chế coi thi.
  - Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6 năm 2018 thực hiện nhiệm vụ tham gia công tác thi Trung học phổ thông quốc gia tại Cà Mau.

  Danh sách chính thức cán bộ giảng viên tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Cà Mau và phân công cán bộ coi thi tại các điểm thi giảng viên theo dõi trên hệ thống mail trường.