[GV] Thông báo về việc bổ sung thông tin web khoa

[GV] Thông báo về việc bổ sung thông tin web khoa
Ngày đăng: 03/02/2015 15:05:00:PM | 107
 Mục lục bài viết

    Kính gửi các thầy cô khoa Khoa Học Đại Cương

    Hiện nay website của khoa đang được xây dựng, lượng thông tin và hình ảnh về khoa còn hạn chế.

    Kính mong các quý thầy cô gửi thêm các thông tin (email,học vị, đề cương chi tiết) và hình ảnh về khoa.

    Mọi thông tin góp ý xin quý thầy cô gửi về email: khoakhdc@gmail.com.