THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG XANH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN BANG ĐỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG XANH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN BANG ĐỨC NĂM 2020
Ngày đăng: 19/05/2020 20:25:00:PM | 78
 Mục lục bài viết

  - Hàng năm, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (German Federal Ministry of Education and Research BMBF) tổ chức Giải thưởng "Tài Năng Xanh - Diễn đàn quốc tế về tiềm năng cao trong phát triển bền vững" để thúc đẩy trao đổi quốc tế các ý tưởng xanh sáng tạo từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Giải thưởng này dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng Anja Karliczek, vinh danh các nhà nghiên cứu trẻ mỗi năm. Những người chiến thắng đến từ nhiều quốc gia và các ngành khoa học và được công nhận vì những thành tựu nổi bật của họ trong việc làm cho xã hội của chúng ta bền vững hơn. Được lựa chọn bởi một ban giám khảo gồm các chuyên gia Đức, những người chiến thắng giải thưởng sẽ được cấp quyền tham gia vào giới nghiên cứu tinh hoa của nước Đức.
  - Bạn có phải là một nhà nghiên cứu bền vững trẻ đang tìm cách phát triển hơn nữa ý tưởng sáng tạo của bạn? Liệu nghiên cứu của bạn có tiềm năng để làm cho Trái Đất này trở thành một nơi tốt hơn? Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn nên trở thành một trong 25 Tài Năng Xanh trong năm nay và tận dụng cơ hội để cho chúng tôi thấy nghiên cứu của bạn được kết nối với các Mục tiêu phát triển bền vững trong ứng dụng của bạn như thế nào. Giải thưởng được mở ra cho tất cả các ngành.
  - Nếu bạn muốn tham gia cộng đồng Tài Năng Xanh, hãy đăng ký tại đây cho Cuộc thi Tài Năng Xanh 2020 đến ngày 19/05/2020 (hạn chót là 2:00 PM CEST) thông qua đường link sau:
  https://ptoutline.eu/app/greentalents2020

  - Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tính đủ điều kiện hoặc quy trình đăng ký chung, vui lòng tham khảo phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi bằng đường link sau:
  https://www.greentalents.de/faqs.php

  - Chương trình Tài Năng Xanh uy tín sẽ mời các ứng viên được trao giải tham gia Diễn đàn Khoa học hai tuần tại Đức trong tháng 10/2020, nơi bạn sẽ được giới thiệu đến các cơ sở nghiên cứu nổi tiếng và có các cuộc họp riêng với các chuyên gia Đức. Bên cạnh đó bạn sẽ được tham gia một khóa nghiên cứu ngắn hạn ba tháng trong năm 2021. Tất cả chi phí có liên quan đều do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức tài trợ.
  - Danh sách ban giám khảo Cuộc thi Tài Năng Xanh 2020:
  https://www.greentalents.de/jury-2020.php

  - Danh sách các Tài Năng Xanh từ năm 2009 đến 2019:
  https://www.greentalents.de/media/content/GreenTalents_AlumniBrochure_2009-2019.pdf

  - Trang web chính thức của chương trình:
  https://www.greentalents.de/