THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ THANH NIÊN QUỐC TẾ 2021 TẠI ĐÀI LOAN

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ THANH NIÊN QUỐC TẾ 2021 TẠI ĐÀI LOAN
Ngày đăng: 12/12/2020 20:15:00:PM | 61
 Mục lục bài viết

  - Phòng Khoa học - Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc xin thông báo tới quý các đơn vị về Chương trình trại hè thanh niên quốc tế 2021 do Trung tâm Hợp tác Khoa học và Các vấn đề Toàn cầu (MOST GASE) của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan tổ chức. Đây là hoạt động thường niên mang đến cho các tài năng trẻ cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về sự phát triển khoa học và công nghệ đổi mới của Đài Loan.
  - Tên chương trình: 2021 MOST GASE Global Talent Internship Program.
  - Đối tượng tham gia: thanh niên quốc tế (nghiên cứu sinh hoặc sinh viên năm 3 trở lên), trừ những người có quốc tịch Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao.
  - Phương thức đăng ký: đăng ký trực tuyến tại website:
  http://gasesummer.most.ntu.edu.tw

  - Thời gian đăng ký: 21/12/2020-26/03/2021.
  - Thời gian diễn ra: 28/06/2021-25/08/2021 (tổng cộng 8 tuần, với 7 tuần phòng thí nghiệm/thực tập công ty).
  - Chủ đề: Công nghệ xanh (Bền vững) và Công nghệ sinh học (Y tế thông minh).
  - Học phí: Học phí của chương trình sẽ do MOST GASE tài trợ.
  - MOST GASE cung cấp chỗ ở trong thời gian 28/06/2021-04/07/2021 (6 đêm) và 23/08/2021-25/08/2021 (2 đêm).
  - Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan trợ cấp chi phí ở và sinh hoạt trong thời gian từ 04/07/2021-23/08/2021 với số tiền 43.750 Đài tệ (khoảng 1.500 USD), đã gồm 18% thuế.
  - Người tham gia tự túc chi phí vé máy bay, thị thực, ăn uống, di chuyển, bảo hiểm và các chi phí cá nhân khác.