THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PROSPER.NET 2021 TRÊN NỀN TẢNG ONLINE

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PROSPER.NET 2021 TRÊN NỀN TẢNG ONLINE
Ngày đăng: 19/07/2021 20:00:00:PM | 61
 Mục lục bài viết

  - Chương trình Lãnh đạo ProSPER.Net 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 24 tháng 9 năm 2021, trên nền tảng ảo, do UNU-IAS và Social Innovation Japan tổ chức. Chủ đề của Chương trình Lãnh đạo năm nay là "Biến đổi khí hậu: Các vấn đề toàn cầu, hành động địa phương và giải pháp xuyên ngành".
  - Chương trình Lãnh đạo ProSPER.Net 2021 là cơ hội để tập hợp các chuyên gia trẻ và các nhà lãnh đạo mới nổi trong giới học thuật, khu vực công, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự cùng nhau khám phá cách giáo dục và đào tạo có thể được sử dụng trong các lĩnh vực để thúc đẩy các xã hội bền vững hơn ở Châu Á - Thái Bình Dương.
  - Khủng hoảng khí hậu vẫn là một trong những mối đe dọa cấp bách nhất mà các cộng đồng trên toàn cầu phải đối mặt khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tiếp tục tăng, các cơn bão ngày càng mạnh lên, mực nước biển dâng và lượng mưa trở nên khó lường hơn. Ứng phó với biến đổi khí hậu, thường song song với các lĩnh vực phát triển bền vững khác, đòi hỏi sự lãnh đạo có khả năng giải quyết các thách thức khác nhau nhưng có tính liên kết với nhau.
  - Chương trình Lãnh đạo năm nay, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, sẽ mang đến cho người tham gia cơ hội xây dựng các kỹ năng để nhìn nhận cuộc khủng hoảng khí hậu từ lăng kính tổng thể về phát triển bền vững và khám phá các giải pháp liên ngành trong bối cảnh cộng đồng địa phương của họ. Nó nhằm mục đích nắm bắt động lực của các sáng kiến "xây dựng trở lại tốt hơn" đã xuất hiện từ đại dịch COVID-19.
  - Các chuyên gia trẻ và các nhà lãnh đạo mới nổi từ khu vực tổ chức nhà nước, tư nhân và phi chính phủ, những người tích cực tham gia vào hành động khí hậu ở các cấp độ khác nhau được khuyến khích nộp hồ sơ. chương trình này được thiết kế với mục đích rõ ràng là kết hợp quy hoạch phát triển bền vững vào đào tạo lãnh đạo, và có thể được áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ chính quyền thành phố và tài chính, đến giáo dục và công việc phi lợi nhuận.
  - Những người tham gia được chọn sẽ tham dự một chương trình đào tạo trực tuyến 5 ngày bao gồm các bài giảng và hội thảo về nhiều chủ đề liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm các chính sách, thực tiễn và lý thuyết, đồng thời giải quyết các vấn đề khác trong phát triển bền vững trong bối cảnh cộng đồng. Những người tham gia sẽ có cơ hội để tương tác với cả người điều hành và với nhau trong suốt các phiên này, cho họ không gian để suy ngẫm về thực tiễn hiện tại của họ, các vấn đề được thảo luận và cách họ liên quan đến các tổ chức và chương trình làm việc của họ.
  - Thông tin chi tiết về Chương trình:
  + Thời gian diễn ra: từ ngày 14 đến 17 tháng 9 và 24 tháng 9 năm 2021 (tổng cộng 5 ngày).
  + Địa điểm: trực tuyến, trên nền tảng Zoom (người tham gia được yêu cầu đảm bảo họ có quyền truy cập vào Zoom và kết nối Internet ổn định trước khi đăng ký).
  + Lệ phí: không có chi phí tham gia.

  - Tiêu chí lựa chọn: những người tham gia sẽ được lựa chọn trên cơ sở đơn đăng ký bằng văn bản, theo các tiêu chí sau:
  + Các chuyên gia trẻ và các nhà lãnh đạo mới nổi từ các lĩnh vực học thuật, công cộng, tư nhân và xã hội dân sự làm việc ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả việc liên kết với một trường đại học thành viên ProSPER.Net và Cựu sinh viên YRS, từ 35 tuổi trở xuống tính đến thời hạn nộp đơn.
  + Thành thạo tiếng Anh, cả viết và nói.
  + Hiểu biết nâng cao về tính bền vững, biến đổi khí hậu và sự liên quan của nó với công việc của người tham gia.
  + Thể hiện khả năng lãnh đạo để làm việc trong môi trường đồng đội và đóng góp vào các hành động vì khí hậu.

  - Hình thức đăng kí:
  + Tải xuống đơn đăng ký theo đường link bên dưới:
  https://prospernet.ias.unu.edu/wp-content/uploads/2021/07/Application-form_2021-Leadership-Programme_final_with-SIJ_rev.docx
  + Gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh của bạn đến prospernet.lp@unu.edu kèm theo CV và thư giới thiệu từ người giám sát trực tiếp.

  - Hạn nộp hồ sơ: đến 11:59 PM, thứ bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021 Giờ Nhật Bản (thời gian đã gia hạn).
  - Trang thông tin của Chương trình:
  https://prospernet.ias.unu.edu/get-involved/applications-open-2021-prosper-net-leadership-programme-9277.html