THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PROSPER.NET 2019 TẠI PHILIPPINES

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO PROSPER.NET 2019 TẠI PHILIPPINES
Ngày đăng: 22/07/2019 10:41:00:AM | 63
 Mục lục bài viết

  - Chương trình Lãnh đạo ProSPER.Net 2019 bắt đầu nhận đơn đăng ký cho chương trình năm 2019. Chương trình được tổ chức bởi Đại học Philippines Diliman tại Thành phố Quezon, Philippines vào tháng 11/2019. Chủ đề của Chương trình năm nay là "Phương pháp tiếp cận kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý theo hướng phát triển bền vững ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương".
  - Chương trình chào đón các cá nhân đa dạng - từ học viện, khu vực công, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cả trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Những người tham gia sẽ tìm hiểu về những thách thức và cơ hội liên quan đến giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai.
  - Chương trình kéo dài một tuần sẽ đưa các nhà lãnh đạo bền vững trong tương lai đến các nguyên tắc và công cụ kỹ thuật có thể hỗ trợ xây dựng các giải pháp bền vững cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xem xét tính dễ bị tổn thương của khu vực đối với cả thảm họa nhân tạo và thiên tai. Những ứng viên thành công sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng lãnh đạo trong bối cảnh Giáo dục vì sự phát triển bền vững, Khung làm việc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030, cũng như các Mục tiêu phát triển bền vững.
  - Chương trình dành cho các chuyên gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai (ứng viên có trình độ kỹ thuật hạn chế hoặc không có kỹ thuật cũng được khuyến khích nộp đơn) - chương trình này được thiết kế cho mục đích rõ ràng là kết hợp kế hoạch giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai vào đào tạo lãnh đạo, và có thể được áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ chính quyền thành phố và doanh nghiệp, đến giáo dục và công việc phi lợi nhuận.
  - Thời gian và địa điểm:
  + Thời gian: 24 đến 30/11/2019.
  + Địa điểm: Thành phố Quezon, Philippines.

  - Kinh phí tham gia: mọi chi phí cho chuyến đi đều được chương trình chi trả.
  - Cách nộp hồ sơ:
  + Tải mẫu đơn đăng ký (click vào đường link bên dưới).
  http://prospernet.ias.unu.edu/wp-content/uploads/2019/07/Application-form_2019-Leadership-Programme_FINAL.docx
  + Gửi mẫu đơn đã điền đầy đủ của bạn tới prospernet.lp@unu.edu với CV và thư giới thiệu từ người giám sát/quản lý trực tiếp.

  - Tiêu chí lựa chọn: người tham gia sẽ được lựa chọn trên cơ sở mẫu đơn đã nộp, theo các tiêu chí sau:
  + Liên kết với một trường đại học thành viên ProSPER.Net; Cựu sinh viên YRS; các chuyên gia từ các lĩnh vực xã hội công cộng, tư nhân và dân sự làm việc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
  + Nói và viết tiếng Anh tốt.
  + Hiểu biết tốt về tính bền vững và sự phù hợp của nó đối với nghiên cứu hoặc công việc của bản thân.
  + Thể hiện khả năng lãnh đạo để làm việc trong môi trường nhóm và đóng góp cho các hoạt động phục vụ cộng đồng.

  - Chương trình chi tiết:
  http://prospernet.ias.unu.edu/wp-content/uploads/2019/07/LP-2019-draft-programme.pdf
  - Trang web của chương trình:
  http://prospernet.ias.unu.edu/news/applications-open-2019-prosper-net-leadership-programme-7486.html