THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THU TIỀN HỌC LẠI - HỌC KỲ III NĂM 2023 -2024

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THU TIỀN HỌC LẠI - HỌC KỲ III NĂM 2023 -2024
Ngày đăng: 05/06/2024 02:34:00:AM | 7638
 Mục lục bài viết

  Thông báo thời gian và phương thức thu tiền HP HKIII năm học 2023-2024 các môn thuộc khoa KHĐC "click vào xem chi tiết"

  Danh sách đóng tiền học lại môn ANH VĂN   "Click vào xem chi tiết"

   

  Danh sách đóng tiền học lại môn TOÁN    "Click vào xem chi tiết"

   

  Danh sách đóng tiền học lại môn LÝ      "Click vào xem chi tiết"

  Danh sách đóng tiền học lại môn HÓA " Click vào xem chi tiết"