THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THU TIỀN HỌC LẠI - HỌC KỲ III NĂM 2022 -2023

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THU TIỀN HỌC LẠI - HỌC KỲ III NĂM 2022 -2023
Ngày đăng: 29/01/2024 20:10:10:PM | 318
 Mục lục bài viết

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TP. HỒ CHÍ MINH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
   
   

   

   

  Số: 8/TB-KKHĐC

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2023

   

                                                          THÔNG BÁO

                                          THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC

                               THU TIỀN HỌC LẠI - HỌC KỲ III NĂM 2022 -2023

           

  Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học lại các môn học thuộc khoa KHĐC trong học kỳ III năm học 2022 - 2023,

  Khoa KHĐC thông báo thời gian và phương thức thu tiền học lại các môn học thuộc khoa KHĐC trong học kỳ III năm 2022 -2023 cụ thể như sau:

  • Thời gian nộp tiền: từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 23/06/2023
  • Đối với các lớp HỦY do không đủ số lượng SV đăng ký: SV có nhu cầu học lại vẫn đóng tiền theo TB 07 của Khoa KHĐC ngày 06/06/2023; đồng thời liên hệ ngay Cô Ngân  trong thời hạn từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 23/06/2023 qua sđt: 093.3144.687 hoặc mail: ntmngan@hcmunre.edu.vn để được chuyển lớp kịp thời.
  • Phương thức nộp tiền học lại: Chuyển khoản 
  • Thông tin chuyển khoản cụ thể như sau:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tài khoản thụ hưởng

  :

  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM

   

  Số tài khoản

  :

  1604201031704

         

   

   

  Ngân hàng

  :

  TK Agri - Chi nhánh Phú nhuận

   

   

   

  Nội dung

  :

  Mã số SV; Họ và Tên; lớp, lớp học lại

   

               

   

  VD :

  Nguyễn Văn A, MSSV : 0850100010, lớp 08_ĐH KTTN, học lại lớp Anh văn 1 L1

  Cú pháp :

  0850100010 NGUYEN VĂN A, 08_DH_KTTN, HL23_ĐH_AV1_L1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                               

  *      Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên không nộp học phí qua cây ATM vì ghi thông tin không đầy đủ.
  • Sinh viên phải nộp đúng số tài khoản Nhà trường thông báo.
  • Sinh viên chịu trách nhiệm về việc nộp học phí không đúng tài khoản .

  Trân trọng./.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                 KHOA KHĐC

                                                                     ĐÃ KÝ

                                                              LÝ CẨM HÙNG

    /Files/KhoaHocDaiCuong/hoc lại/hl2023/DSTHUTIEN_HL HKIII 2022-2023-AV khoa KHĐC.xlsx    Xem chi tiết >>

  /Files/KhoaHocDaiCuong/hoc lại/hl2023/DSTHUTIEN_học LẠI HKIII 2022-2023- Lý khoa KHĐC.xlsx    Xem chi tiết >>

  /Files/KhoaHocDaiCuong/hoc lại/hl2023/DSTHUTIEN_học LẠI HKIII 2022-2023- Toán khoa KHĐC.xlsx    Xem chi tiết >>

  /Files/KhoaHocDaiCuong/hoc lại/hl2023/DSTHUTIEN_học LẠI HKIII 2022-2023-Hóa khoa KHĐC.xlsx    Xem chi tiết >>