THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THU TIỀN HỌC GHÉP VỚI K12- HỌC KỲ I NĂM 2023 -2024