THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH ngày 03-08-2023

THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH ngày 03-08-2023
Ngày đăng: 01/08/2023 16:08:00:PM | 24
 Mục lục bài viết

    Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 03 tháng 8 năm 2023:

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật