THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN ngày 04-08-2023

THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN ngày 04-08-2023
Ngày đăng: 01/08/2023 16:10:00:PM | 32
 Mục lục bài viết

    Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi vào ngày 04 tháng 8 năm 2023: 

     

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật