THÔNG BÁO SỐ 339 CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020