THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC NĂM 2024