THÔNG BÁO SBD THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 26,27,28-04-2023

THÔNG BÁO SBD THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 26,27,28-04-2023
Ngày đăng: 21/04/2023 15:59:00:PM | 27
 Mục lục bài viết

    Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 26, 27, 28 tháng 04 năm 2023:

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật