Thông báo SBD, phòng thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản ngày 04/07/2023

Thông báo SBD, phòng thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản ngày 04/07/2023
Ngày đăng: 30/06/2023 16:03:00:PM | 27
 Mục lục bài viết

    Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi vào ngày 04 tháng 07 năm 2023:

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật