THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH

THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
Ngày đăng: 30/05/2024 00:16:44:AM | 547
 Mục lục bài viết

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TP. HỒ CHÍ MINH

  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

  ––––––––––

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

   

  THÔNG BÁO

  Về việc: Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra

  (dạng thức Toeic 450+)

  Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-TĐHTPHCM ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức thi kiểm tra xét chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viện đại học chính quy;

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+) ngày 21 tháng 06 năm 2024:

   

  1. Đối tượng áp dụng :
  • Sinh viên có nhu cầu thi lấy chứng nhận (đăng ký làm hồ sơ và đóng lệ phí thi trực tiếp tại Trung tâm)..

   

  1. Thời gian thi:
  • Môn thi chứng nhận Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) dự kiến ngày 21 tháng 06 năm 2024.

   

  1. Hình thức, địa điểm thi:
  • Thi trực tiếp tại trụ sở chính: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

   

  1. Đăng ký hồ sơ và lệ phí thi:

  Đăng ký làm hồ sơ dự thi trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học gồm:

  + CMND/CCCD (photo không cần công chứng).

  + 01 hình 4*6 (hình chụp trong vòng 6 tháng).

  + Lệ phí thi: 600.000đ.

   

  1. Thời gian đăng ký thi: Từ ngày 30 tháng 05 đến hết ngày 10 tháng 06 năm 2024.

   

  Lưu ý:

  - Phòng thi, giờ thi và số báo danh sẽ thông báo trên lớp học ngày 19/06/2024.

  - Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 028.3991 7254 (liên hệ trong giờ hành chánh).

  https://hcmunre.edu.vn/upload/elfinder/Trang%20T%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/TT%20NNTH/21-6-24%20thong%20bao%20thi.pdf

  Bài viết liên quan
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TOEIC CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC) NGÀY 15,16/04/2024
  THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TOEIC CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC) NGÀY 15,16/04/2024
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN THÁNG 04
  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Chứng nhận Tiếng Anh tháng 04 năm 2024
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra