THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN THÁNG 04

THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN THÁNG 04
Ngày đăng: 12/03/2024 22:36:00:PM | 562
 Mục lục bài viết

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TP. HỒ CHÍ MINH

  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

  ––––––––––

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2024

   

  THÔNG BÁO

  Về việc: Thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)

   
   

   

   

   

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 06 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

  Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-TĐHTPHCM ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức thi kiểm tra xét chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viện đại học chính quy;

   

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Chứng nhận Tiếng Anh tháng 04 năm 2024:

   

  1. Đối tượng áp dụng :
  • Cá nhân có nhu cầu thi lấy Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Chứng nhận Tiếng Anh.

   

  1. Thời gian thi:
  • Môn thi chứng nhận Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) dự kiến ngày 15 tháng 04 năm 2024.
  • Môn thi Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản dự kiến ngày 16, 17 tháng 04 năm 2024.

   

  1. Hình thức, địa điểm thi:
  • Thi trực tiếp tại trụ sở chính: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

   

  1. Đăng ký hồ sơ và lệ phí thi:
  • Đăng ký làm hồ sơ dự thi trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
  • Cá nhân phải trực tiếp đến làm hồ sơ đăng ký dự thi.
  • Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

  + CCCD (photo không cần công chứng)

  + 01 hình 4*6 (hình chụp trong vòng 6 tháng)

  • Lệ phí thi:

  + Môn Ứng dụng cơ bản: 500.000đ.

  + Môn Tiếng Anh: 600.000đ.

   

  1. Thời gian đăng ký thi: từ ngày ra thông báo đến 17h00’ ngày 06 tháng 04 năm 2024.

  Lưu ý:- Phòng thi, giờ thi và số báo danh sẽ đăng trên Web Trung tâm: http:// hcmunre.edu.vn/to-chuc/trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc trước ngày 13/04/2024.

   

  - Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại:

  + 028.3991 7254 (liên hệ trong giờ hành chánh).

   

   

   

   

  Nơi nhận:                                                                                

  - Web Trung tâm (để thông báo);                                                                       

  - Lưu VT,TTNN-TH                                                                                                 

   

   

                                                                                                                       

   

  Bài viết liên quan
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TOEIC CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC) NGÀY 15,16/04/2024
  THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TOEIC CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC) NGÀY 15,16/04/2024
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra