THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN TIẾNG ANH, TIN HỌC ỨNG DỤNG THÁNG 04 NĂM 2023

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN TIẾNG ANH, TIN HỌC ỨNG DỤNG THÁNG 04 NĂM 2023
Ngày đăng: 13/04/2023 15:58:00:PM | 35
 Mục lục bài viết

    Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập chứng chỉ, chứng nhận chuẩn đầu ra bằng hình thức trực tiếp, cụ thể như sau:

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật