THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
Ngày đăng: 10/06/2024 19:58:54:PM | 29
 Mục lục bài viết

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TP. HỒ CHÍ MINH

  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

  Web Trung tâm                                 http:// hcmunre.edu.vn/to-chuc/trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

   

  THÔNG BÁO

  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024

  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và  Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra

   

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

   

  Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập chứng chỉ, chứng nhận chuẩn đầu ra bằng hình thức trực tiếp, cụ thể như sau:

   

  1.  Đối tượng áp dụng :

  + Dạy và học trực tiếp sẽ áp dụng cho toàn bộ sinh viên các khóa, cá nhân có nhu cầu học và thi lấy chứng chỉ Tin học, chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra.

   

  2. Thời gian dự kiến khai giảng các lớp học :

  + Lớp Tiếng Anh Toeic 450+ (nội bộ): khai giảng ngày 08 tháng 07 năm 2024.

  + Lớp Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản: khai giảng ngày 09 tháng 07 năm 2024.

   

  3. Địa điểm học:

  Học trực tiếp tại trụ sở chính Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình.

   

  1.  Mức thu học phí :

  + Lớp Tiếng Anh Toeic 450+ (nội bộ): Học phí, lệ phí thi 2.100.000đ/khóa, - Khai giảng 08/07/2024: gồm 96 tiết tuần học 3 buổi tối: 2, 4, 6 từ 17h45 đến 21h00.

  • Lớp Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản: Học phí, lệ phí thi 1.600.000đ/khóa - Khai giảng 09/07/2024: gồm 60 tiết tuần học 3 buổi tối:  3, 5, 7 từ 17h45 đến 21h00.

   

   

  5.Phương thức nộp học phí:

  • Thời gian thu tiền: từ ngày ra thông báo.
  • Phương thức nộp học phí: tiền mặt
  • Nộp học phí bằng tiền mặt tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình.

   

  Lưu ý:

  • Nếu có thắc mắc học viên vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 028.39917254.

   

   

   

  Nơi nhận:                   

  • Website trường, TTNNTH(để thông báo);
  • Lưu VT,TTNN-TH

  https://hcmunre.edu.vn/upload/elfinder/07-24%20TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20KHAI%20GI%E1%BA%A2NG.pdf

  Bài viết liên quan
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TOEIC CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC) NGÀY 15,16/04/2024
  THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TOEIC CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC) NGÀY 15,16/04/2024
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN THÁNG 04
  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Chứng nhận Tiếng Anh tháng 04 năm 2024
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra