THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TOEIC CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC) NGÀY 17, 18/05/2024

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TOEIC CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỨC TOEIC) NGÀY 17, 18/05/2024
Ngày đăng: 13/05/2024 04:54:00:AM | 301
 Mục lục bài viết

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  TP. HỒ CHÍ MINH

  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

  ––––––––––

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

   

  THÔNG BÁO

  Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng nhận Tiếng anh  

     (dạng thức Toeic 450+)

   
   

   

   

   

  Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-TĐHTPHCM ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức thi kiểm tra xét chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viện đại học chính quy;

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra vào  ngày 17, 18 tháng 05 năm 2024:

   

  1. Đối tượng áp dụng : Các thí sinh đã đăng ký đóng lệ phí và hoàn thiện hồ sơ thi ngày 17, 18 tháng 05 năm 2024. (Danh sách kèm theo).

  2   Thời gian thi: 120 phút : thi từ 18h00 đến 20h00

  Thi Chứng nhận Tiếng Anh ngày 17, 18/05/2024 (Danh sách kèm theo)

   

  3    Hình thức, địa điểm thi

  • Thi trực tiếp tại: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, 236b Lê Văn Sỹ,  Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
  • Thi phần nghe: 45 phút, phần đọc hiểu (trắc nghiệm): 75 phút.

   

  Lưu ý:

  - Thí sinh đi thi mang theo giấy tờ tùy thân để cán bộ coi thi kiểm tra khi vào phòng thi.

  - Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

  - Điểm sẽ thông báo tại trang Web Trung tâm:                                                                 

  http:// hcmunre.edu.vn/to-chuc/trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc

  - Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: + 028.39917254

   

                                                                                                                                                                          

                                                                                                  

   

  https://hcmunre.edu.vn/upload/elfinder/Trang%20T%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/TT%20NNTH/17%2C%2018-5-24%20THONG%20BAO%20SBD.pdf

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật