[SV] THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI HÈ

[SV] THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI HÈ
Ngày đăng: 10/07/2015 15:09:00:PM | 82
 Mục lục bài viết

  THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI HÈ

  Khoa Khoa học đại cương xin thông báo lịch học lại hè 2015

  Lịch học của các lớp học lại được mở, xem tại đây.    Xem chi tiết >>

  Các lớp bị hủy , xem tại đây.    Xem chi tiết >>

  Lưu ý : Những SV trong DS hủy có thể làm đơn chuyển qua lớp thời gian khác ( cùng môn). Nếu không thì nhận tiền lại từ Thu Ngân.

  Sinh viên học theo đúng thời khóa biểu.

  Các phòng A, B nằm ở trụ sở. Các phòng C, D nằm ở cơ sở Nguyễn chí thanh (91 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, Quận 5)

  - Danh sách các lớp Toán (Hệ đại học    Xem chi tiết >> , hệ cao đẳng    Xem chi tiết >>)

  - Danh sách các lớp Anh văn (Hệ đại học    Xem chi tiết >> , hệ cao đẳng    Xem chi tiết >>)

  - Danh sách các lớp LÝ và Hóa (Hệ đại học    Xem chi tiết >> , hệ cao đẳng    Xem chi tiết >>)