[SV] ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN THUỘC KHOA KHOA HỌC ĐẠI CƯƠNG

[SV] ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN THUỘC KHOA KHOA HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ngày đăng: 14/04/2020 15:14:00:PM | 110
 Mục lục bài viết

  ĐĂNG KÝ HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN THUỘC KHOA KHOA HỌC ĐẠI CƯƠNG

  Khoa khoa học đại cương chỉ có các môn học : Toán cao cấp 1,2,3 ; Anh văn 1,2 ; Phương trình toán lý; Xác suất thống kê; Hóa học đại cương; Điện từ - Quang; Cơ-nhiệt-quang; PP số ứng dụng trong KTMT; Quá trình công nghệ và thiết bị MT

  Sinh viên vui lòng xem thời khóa biểu (TKB trụ sở    Xem chi tiết >>, TKB CS2    Xem chi tiết >>)    Xem chi tiết >> để biết tên giảng viên dạy môn học của lớp sau đó vào đúng link theo tên giảng viên để đăng ký học.

  Hạn cuối đăng ký là 17h00 ngày 17/04/2020.

  Sinh viên đăng ký học ghép vui lòng chờ thông báo của khoa và phòng đào tạo.

  Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng email : khoakhdc@gmail.com

  Thầy Lý Cẩm Hùng (Email: lchung@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/RBZykYzKEZRChDtW8

  Thầy Trần Đình Thành (Email: tdthanh@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/GauqBiAQ9CJEF1Nj8

  Cô Đinh Thị Thúy Liễu  (Email: dttlieu@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/PcF2vt4ba7FDBRjQ9

  Cô Nguyễn Thị Lê Phi (Email: ntlphi@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/oy28Q16ARq9JtSgs8

  Cô Trần N.T.N. Vương (Email: tntnvuong@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/ZnFiVatZdkqs6V7f7

  Cô Hồ Thị Lài (Email: htlai@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/gBZarwpuBhDhD3Ks9

  Thầy Hà Anh Đông (Email: hadong@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/cLnZkHrjnxbybpEN8

  Cô Nguyễn Thanh Hằng (Email: nthanhhang@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/pL9hPtMMrUcTaxW78

  Thầy Trần Bá Lê Hoàng (Email: hoang.tranbale@gmail.com)

  https://forms.gle/EsQMnPX67tnVdc6s9

  Cô Phạm Kim Thủy (Email: pkthuy@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/hDK4RE5jfFUj7NQ47

  Cô Trần T. Bảo Trâm (Email: ttbtram@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/izrPRKCaTGe3S5Lk8

  Cô Tô Thị Lệ (Email: lett@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/qbuBN9UZ1Q5GAX4B9

  Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng (Email: ntthuyhang@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/yhrsPeHRbaQdQoZP8

  Cô Nguyễn Thị Tuyến (Email: tuyennt@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/dLE8MZpH4WuPmkC97

  Thầy Nguyễn Sỹ Hiệp (Email: hiepns@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/UzXU4uBjqnGiHRJG9

  Cô Nguyễn T. Thu Hương (Email: huongntt@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/MsW5F5TKSNmwmwkRA

  Thầy Đỗ Công Trường (Email: dctruong@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/kY89AxNHGxYgvAZb6

  Cô Huỳnh T. Minh Sương (Email: htmsuong@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/AeELWnC7kAhxxSJw5

  Thầy Nguyễn L.T. Dũng (Email: dung.nlt@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/qpLz5KyS5hCavZtA9

  Cô Nguyễn T. Như Dung (Email: ntndung@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/rndBe9XmMrFwnHFD7

  Cô Lại Hoài Châu (Email: lhchau@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/LjsyfMexuGgpUc878

  Thầy Huỳnh Đăng Nguyên (Email: hdnguyen@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/MRrAGEdVKSFdTHxx9

  Cô Nguyễn Ngọc Thùy (Email: thuynn@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/HNnGH5Ue58ihPdsR8

  Thầy Nguyễn An Giang (Email: giangna@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/t15qz2W6bTew4Eof9

  Cô Nguyễn Thành Đức (Email: ducnt@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/8FcKq5m3dmCYQLMB6

  Cô Nguyễn Thị Thu Trang (Email: trangntt_khdc@hcmunre.edu.vn)

  https://forms.gle/6AepZm8bJBZpsgkK9