Quyết định về ngưỡng đầu vào ĐHCQ đợt 1 đối với phương thức Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT năm 2023

Quyết định về ngưỡng đầu vào ĐHCQ đợt 1 đối với phương thức Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT năm 2023
Ngày đăng: 06/06/2023 11:18:00:AM | 111
 Mục lục bài viết

    Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh quyết định Công bố ngưỡng đầu vào tuyển trình độ ĐHCQ các ngành của Trường xét tuyển dựa theo kết quả học tập bậc học THPT (phương thức 2), đợt 1 năm 2023.

    Bài viết nổi bật