PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM TRÊN KÊNH HTV7 HD