Phòng Công tác sinh viên

Phòng Công tác sinh viên
Ngày đăng: 13/07/2023 07:46:00:AM | 51
 Mục lục bài viết

  Phòng Công tác Sinh viên hiện nay được thành lập trên cơ sở sát nhập phòng Công tác Sinh viên, Trung tâm Hướng nghiệp Sinh viên và Trung tâm Dịch vụ Trường học.

  Chức năng và nhiệm vụ của Phòng là quản lý, hỗ trợ và đảm bảo quyền người học. Phòng Công tác Sinh viên là "xương sống" của hoạt động đào tạo, kết nối sinh viên nhà trường với các nguồn lực của xã hội,

  Ngoài việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế nhà trường theo quy định, Phòng còn thường xuyên tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình huấn luyện kỹ năng, các chuyên đề về học thuật, tham quan thực tế sản xuất; tư vấn và giới thiệu việc làm; thông tin thực tập, nhà trọ; hỗ trợ sinh viên tiếp cận với các chương trình học bổng xã hội...

   

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật