Ngành Hệ thống thông tin (7480104)

Ngành Hệ thống thông tin (7480104)
Ngày đăng: 30/05/2023 10:25:00:AM | 233
 Mục lục bài viết

  Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành HTTT cơ bản và hiện đại, đặc biệt là các ứng dụng HTTT trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, cập nhật những tiến bộ khoa học ở Việt Nam và trên thế giới đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia thực hiện các các dự án và đề tài thuộc lĩnh vực HTTT nói chung, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nói riêng nhằm mục đích dự báo các thay đổi trong môi trường, quản lý, giám sát tài nguyên và môi trường, đánh giá tác động môi trường, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

  Thông tin tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin

  NGÀNH XÉT TUYỂN

  MÃ NGÀNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2022*

  TỔ HỢP

  XÉT TUYỂN

  CHỈ TIÊU 2023

  PT1

  PT2 PT1 PT2 PT3

  Hệ Thống thông tin

  CN  Thương mại điện tử

  CN Hệ thống thông tin TN&MT

  7480104 28.00 23.75

  A00, A01

  B00, D01

  20 26 3

  *Ghi chú: Điểm trúng tuyển năm 2022, phương thức 1 và phương thực 2 môn toán được nhân hệ số 2.

  HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠI HCMUNRE SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG:

  Mục tiêu đào tạo: đào tạo Kỹ sư Hệ thống thông tin chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế:

  – Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng, kiến thức ngành vào thực tiễn.

  – Có khả năng thiết kế, xây dựng và quản trị các cơ sở dữ liệu thuộc tính, CSDL không gian, xây dựng HTTT, đặc biệt là HTTT thuộc lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường.

  – Có khả năng sử dụng các công cụ nghiên cứu địa lý (bản đồ, viễn thám, GIS, các phần mềm tin học chuyên dụng trong quản lý Tài nguyên, Môi trường) để phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề Tài nguyên, Môi trường, Kinh tế xã hội.

  – Có khả năng xây dựng phần mềm phân tích dữ liệu thuộc tính, dữ liệu không gian dựa trên khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, dữ liệu lớn, GIS, Viễn thám, công nghệ Web, Mobile hiện đại.

  – Có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong các tình huống nảy sinh trong quá trình làm việc, phân tích và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tế.

  – Có khả năng tự học, phân tích độc lập và nghiên cứu các vấn đề liên ngành chuyên sâu về lĩnh vực HTTT, Tài nguyên, Môi trường và các lĩnh vực liên quan; có thể tiếp tục học tập ở bậc đào tạo sau đại học.

  – Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc nhóm và làm việc trong một tổ chức; có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp ngành HTTT, Tài nguyên, Môi trường.

  – Có trình độ tiếng Anh đáp ứng cơ bản yêu cầu công việc và nghề nghiệp, có thể giao tiếp, làm việc với các chuyên gia, đồng nghiệp nước ngoài.

  – Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các ứng dụng HTTT, Tài nguyên, Môi trường  trong cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

  BẠN SẼ LÀM GÌ SAU KHI TỐT NGHIỆP?

  Kỹ sư Hệ thống thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường có khả năng đảm nhiệm các vị trí sau:

  • Chuyên viên thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng HTTT, chủ yếu trong lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, khoa học không gian, Hệ thống thông tin địa lý, Viễn thám.
  • Chuyên viên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp, ngành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường trong vấn đề phân tích định lượng.
  • Chuyên viên có kĩ năng phát triển các ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web, Mobile.
  • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng HTTT ở các trường Đại học, Cao đẳng thuộc lĩnh vực HTTT và Tài nguyên, Môi trường, các Viện, các Trung tâm, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực HTTT và Tài nguyên, Môi trường

  Thông tin liên hệ

  Bài viết nổi bật