Mượn trả tài liệu

Mượn trả tài liệu
Ngày đăng: 08/09/2023 14:19:00:PM | 17
 Mục lục bài viết

  DỊCH VỤ MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU

  Chính sách mượn

  ĐỐI TƯỢNG

  SỐ LƯỢNG TÀI LIỆU

  SỐ NGÀY MƯỢN

  SỐ NGÀY GIA HẠN

  Cán bộ, Giảng viên

  5 Tài liệu

  30 Ngày

  30 Ngày

  Sinh viên

  3 Tài liệu

  23 Ngày

  23 Ngày

  Ghi chú : Các chữ số ở các cột trên có ý nghĩa là số tối đa

  Địa điểm mượn : Quầy lưu hành  - Trung tâm Thông tin – Thư viện

  Tài liệu được mượn và không được mượn

  • Tài liệu được mượn về nhà : Tất cả các tài liệu được xếp trên các kệ sách thuộc kho phục vụ của Trung tâm trừ những tài liệu có ký hiệu C1 trên nhãn sách.
  • Tài liệu không được mượn về nhà : Các tài liệu tra cứu, Luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, tài liệu chuyên ngành ngoại văn và những tài liệu có ký hiệu C1 trên nhãn sách.

  Phạt và bồi thường tài liệu

  • Phạt : Phạt bằng tiền khi Bạn đọc trả tài liệu trễ hạn theo quy định. Mức phạt là 2.000đ / 1 tài liệu / 1 ngày.
  • Bồi thường : Bạn đọc làm hư hỏng, mất tài liệu phải bồi thường gấp 2 lần giá trị của tài liệu hoặc mua đền tài liệu đó cho thư viện. Ngoài ra bạn đọc phải nộp phạt quá hạn tài liệu theo quy định (Nếu có).

  Ghi chú : Sau 15 ngày kể từ ngày quá hạn, bạn đọc chưa trả tài liệu hoặc chưa nộp phạt theo quy định, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ gởi thông báo đến Khoa và Phòng Công tác học sinh sinh viên đề nghị xử phạt.