INFO BOOK REVIEW #1

INFO BOOK REVIEW #1
Ngày đăng: 04/04/2024 20:28:00:PM | 39
 Mục lục bài viết

  - Tên sách: ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM

  - Tác giả: Cấn Thu Văn, Ngô Chí Tuấn, Vũ Thị Vân Anh, Trần Đức Dũng, Cấn Thế Việt

  - Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

  - Năm xuất bản: 2023

  - Tóm tắt: Giáo trình là tài liệu góp phần phục vụ nghiên cứu chuyên sâu về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống xã hội môi trường cho các nhà khoa học,giảng viên, học viên và sinh viên các trường đại học chuyên ngành.

  Nội dung sách gồm 3 chương:

  Chương I: Tổng quan về biến đổi khí hậu và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

  Chương II: Cơ sở phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

  Chương III: Các nghiên cứu điển hình đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

  Hiện sách đã có trên kệ của Thư viện trường.

  Trung tâm Thông tin - Thư viện kính giới thiệu!

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật