[GV] Thông báo lịch nghỉ hè và nghỉ phép đối với cán bộ, giảng viên, viên chức.