Giới thiệu về đề án liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ

Giới thiệu về đề án liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ
Ngày đăng: 11/12/2018 12:41:00:PM | 19
 Mục lục bài viết

  Đề án Liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016.

         Đề án này do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố. Nhằm tổ chức khai thác, chia sẻ hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để người dùng tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

       Trung tâm Thông tin – Thư viện trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM là một trong 11 đơn vi tham gia dự án liên kết.

                        Địa chỉ truy cập: https://stinet.gov.vn/

       Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật